Wat is de Quotumwet?

De Quotumwet legt de banenafspraak vast en bepaalt op welke manier het totaal aantal gerealiseerde banen wordt gemeten. Indien de afspraken niet worden gehaald en het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, wordt een quotumregeling of quotumheffing geactiveerd. In deze regeling wordt benoemd dat iedere werkgever (met meer dan 25 werknemers) een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst dient te hebben. Voor elke niet ingevulde baan zal er een boete van €5.000 opgelegd worden, in de vorm van een opslag op de basispremie WAO/WIA.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de berekening van het percentage. Inmiddels is besloten dat hiervoor een dynamische formule wordt gebruikt die 1 januari 2013 als index neemt. De verwachting was dat het percentage voor 2017 rond oktober 2016 duidelijk zou worden voor de werkgever (zie ook de pagina 'Handhaving'). Onlangs is echter bekend gemaakt dat men voorop loopt op de banenafspraak. Hierdoor is de quotumheffing voorlopig van tafel. 

Voor meer informatie over de Quotumwet verwijzen wij u graag naar het ‘Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan het contactformulier aan de rechterzijde van deze pagina in of neem direct contact met ons op. 

Wat is de Quotumwet?