Quotumregeling: zakelijke doelgroep

Eerder kwam de doelgroep van de Participatiewet aan bod. Wanneer de banenafspraak niet wordt gehaald, dan kan de quotumregeling in werking treden. Deze quotumregeling geldt niet voor kleine bedrijven. 

Bedrijven die verplicht zijn om mee te werken aan de quotumregeling hebben minimaal 25 medewerkers in dienst. Voor andere bedrijven geldt dit percentage niet. Desondanks worden alle bedrijven gestimuleerd om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Welk percentage gaat gelden en hoeveel werknemers een werkgever dus in dienst moet hebben is nu nog niet aan te geven. Dat percentage hangt onder andere af van het jaar waarin de quotumheffing geldt en het tekort tijdens de banenafspraak.

 Quotumwet overheid