Praktische tips Quotumwet

Ter voorbereiding op de Quotumwet kunt u rekening houden met het volgende:

  • Het gaat niet alleen om het aantal mensen in loondienst. Het gaat om het aantal arbeidsbeperkten waarvoor er werkplekken zijn gecreëerd binnen uw organisatie. Bij een werkplek gaat men uit van 25,5 uur. U kunt één werkplek ook invullen door meerdere personen parttime in te zetten.
  • Het is ook mogelijk dat uitzend- of detacheringscontructies kunnen bijdragen aan het quotum binnen uw organisatie.
  • UWV beheert een doelgroepregister welke werkgevers van te voren kunnen raadplegen. U kunt hier meer informatie vinden over het doelgroepregister.
  • Dienstverbanden die binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen genieten soms extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld ondersteunende vangnetten, subsidies en/of kortingen vanuit gemeentes.

Praktische tips Quotumwet

Heeft u andere vragen? Wij hebben een 'veel gestelde vragen' lijst opgesteld waarin allerlei vragen met betrekking tot de Participatiewet, de banenafspraak en de Quotumwet beantwoord worden. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen.