Wat is de Participatiewet?

“Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”

(Koning Willem-Alexander, Troonrede 2013)

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, maar wat houdt deze wet precies in?

Deze wet heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. De gemeenten worden hier voor verantwoordelijk gesteld en krijgen de middelen om de re-integratie van arbeidsbeperkten te vergemakkelijken. Zo krijgen de gemeenten de ruimte om zelf een beleid uit te stippelen en hulpmiddelen als loonkostensubsidies of no-risk polissen te verstrekken.

De Participatiewet voegt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB) samen en zorgt ervoor dat er één regeling komt voor de doelgroep die onder deze drie wetten vallen. 

Op termijn zal deze nieuwe doelgroep onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeenten zelf.

Indien u andere vragen heeft over de Participatiewet, dan kunt u verder lezen op onze 'Veel gestelde vragen' pagina. U kunt ook contact met ons opnemen.