Doelgroep Participatiewet

De Rijksoverheid definieert de doelgroep van de Participatiewet als volgt:

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Deze definitie kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u andere vragen? Bezoek dan de 'Veel gestelde vragen' pagina of neem contact met ons op. 

Doelgroep Participatiewet