Doel Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de maatschappij. Hier wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. In het kader van de Participatiewet is tevens de Wet banenafspraak gemaakt. De centrale doelstelling van de banenafspraak is het creëren van 125.000 nieuwe banen voor het einde van 2026. Het bedrijfsleven zal 100.000 banen moeten realiseren. De overheid zal de overige 25.000 banen creëren.

Aangezien 2026 nog ver weg is zijn er subdoelen geformuleerd. In 2017 wordt er verwacht dat de overheid reeds 10.000 banen heeft ingevuld en het bedrijfsleven 23.000 banen heeft ingevuld. 

Mocht dit niet lukken, dan treedt de quotumwet in werking.

De gedachte achter de Participatiewet is 'uitgaan van de eigen kracht van mensen en ondersteuning bieden waar nodig'.

Alle mensen doen dan volwaardig mee aan de arbeidssamenleving. Dit betekent dat zij een betaalde baan hebben, zich kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en/of op andere manieren maatschappelijk actief zijn. Deze doelen zijn geformuleerd voor alle gemeenten in Nederland en dienen te worden verwerkt in het beleid van deze gemeenten.

Heeft u andere vragen? Bezoek dan de 'Veel gestelde vragen' pagina of neem contact met ons op.