Voor- en nadelen Participatiewet & Quotumwet

Uiteraard gaat de invoering van een nieuw beleid gepaard met verschillende voor- en nadelen. Zo ook voor de Participatiewet en de Quotumwet.

Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma worden veel zaken overzichtelijker door de invoering van deze wetten. Zo krijgt men meer duidelijkheid in wat een persoon uit de doelgroep precies nodig heeft om goed te kunnen werken. Daarnaast is het de bedoeling dat de zorg voor deze mensen meer bij de gemeente wordt gelegd, zodat hulp voor deze personen dichter bij huis te vinden is. Deze combinatie moet er voor zorgen dat arbeidsbeperkten gemakkelijker een baan vinden of deze helpen om hun baan te behouden. De Quotumwet geldt als stok achter de deur om deze verandering mogelijk te maken.

Voorbeelden van voordelen zijn:

  • Meer nieuwe ingevulde banen;
  • Meer mensen die een bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij;
  • Financiële voordelen voor werkgevers wanneer die mensen uit de doelgroep in dienst nemen;
  • En meer aandacht voor gezonde re-integratie in Nederland.

Er zijn ook een aantal nadelen verbonden aan de invoering van deze wetten. Zo is het voor sommige werkgevers lastig om te bepalen of er geschikte functies zijn voor de doelgroep binnen de organisatie. Anderen zijn bang dat het veel extra tijd, geld en/of moeite kost om werkplekken voor arbeidsbeperkten te creëren. Er zijn wel verschillende regelingen die werkgevers hiervoor kunnen gebruiken. Zo kunnen werkgevers gebruik maken van de oude no-risk polis. Mogelijk kan de werkgever ook de mobiliteitsbonus en/of de loonkostensubsidie inzetten.

Uiteraard is de mogelijke quotumheffing, die in werking treedt wanneer de banenafspraak niet is gehaald, ook een mogelijk nadeel welke gepaard gaat met de Quotumwet. Wanneer een werkgever niet voldoet aan het quotumpercentage, dan kan deze een boete van €5.000,- opgelegd krijgen.