Veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillen tussen de Participatiewet, de banenafspraak en de Quotumwet?
Deze drie zijn allemaal met elkaar verbonden. Ten gevolge van de Participatiewet is de banenafspraak gemaakt zodat werkgevers een doel hebben om naar te werken. De Quotumwet is gecreëerd als pressiemiddel. Deze moet werkgevers stimuleren om de doelstellingen uit de banenafspraak te behalen.

Is de Quotumwet al van kracht?
De Quotumwet is wel aangenomen, maar nog niet van kracht. De wet treedt in werking wanneer de banenafspraak niet is gehaald en er niet tijdig 100.000 werkplaatsen zijn ingevuld door het bedrijfsleven (tezamen met de 25.000 nieuwe werkplaatsen die worden ingevuld door de overheid). Jaarlijks vindt hier een meting voor plaats. 

Uit de meting van 2016 bleek dat de markt- en overheidssector voorop liepen op de banenafspraak. Indien uit de meting van 2017 blijkt dat de doelstelling niet wordt gehaald, dan treedt mogelijk alsnog de Quotumwet in werking. 

Hoe bereid ik mij voor op de Participatie- en Quotumwet?
Wij raden u aan om een overzicht te creëren zodat u kunt inschatten hoeveel personen uit de doelgroep uw organisatie reeds in dienst heeft. Dit kunt u doen met behulp van het doelgroepregister en ons personeelsformulier. Met een BSN nummer bij de hand kunt u in het doelgroepregister controleren of iemand onder de banenafspraak valt. Met behulp van het personeelsformulier kunt u informatie over het arbeidsverleden van uw werknemer opvragen.

De wet houdt rekening met bestaande vacatures en nog te ontstane vacatures. Het is mogelijk dat u een bestaande functie moet aanpassen of deze anders moet organiseren om de functie passend te maken.

Onze specialisten hebben een duidelijk en werkbaar stappenplan om u voor te bereiden. Neem gerust contact met ons op om dit te bespreken.

Ik ben een kleine organisatie en wil graag aan dit doel bijdragen. Hoe kan ik helpen?
Zowel kleine als grote organisaties worden gevraagd zich in te zetten om de banenafspraak te behalen.

Wij verwijzen u graag naar het platform ‘Op naar de 100.000 banen’. Wanneer u het logo van deze organisatie op uw website gebruikt, dan geeft u bijvoorbeeld aan dat u open staat voor sollicitaties van arbeidsgehandicapten en een bijdrage wilt leveren aan de participatiemaatschappij.

Wilt u hulp bij het vinden van geschikte nieuwe medewerkers die momenteel een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag om tot een passend plan te komen.

Waarom is de Quotumwet gecreëerd?
De Quotumwet moet werkgevers motiveren en stimuleren om de eerder gemaakte banenafspraak daadwerkelijk na te komen. Daarom is de quotumheffing hier een onderdeel van, zodat werkgevers een heffing opgelegd krijgen wanneer zij zich niet aan de banenafspraak houden. Deze heffing geldt overigens alleen bedrijven met meer dan 25 werknemers. U vindt hier meer informatie over de bedrijven die onder de de quotumregeling vallen.

Hoeveel banen moeten ingevuld worden zodat de quotumheffing niet in werking treedt?
Het doel van de banenafspraak is dat er in totaal 100.000 banen door het bedrijfsleven worden gecreëerd en nog 25.000 banen door de overheid. Per jaar worden hier subdoelstellingen aan gesteld. Een tabel van de jaarlijks te realiseren banen vindt u op de pagina banenafspraak. Wanneer de banenafspraak niet is gehaald, dan treedt de quotumregeling in werking. Deze regeling geldt voor bedrijven en organisaties met meer dan 25 werknemers in dienst.

Wat wordt er volgens de Quotumwet verstaan onder een werkplek?
Een werkplek bestaat volgens de Quotumwet uit 25,5 uur per week. Deze kan ingevuld worden door meerdere werknemers. Zo kunt u één werkplek invullen door iemand aan te nemen voor 12 uur en een ander aan te nemen voor 13,5 uur per week.

Hoe weet ik wanneer iemand onder de doelgroep valt?
U kunt sinds kort vrijuit het doelgroepregister raadplegen via de website van het UWV. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn op het werkgeversportaal. In het doelgroepregister staan de volgende groepen geregistreerd:

 • Arbeidsbeperkten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Wajongers met arbeidsvermogen
 • Mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst)
 • Mensen met een Wiw-baan/ ID-baan
 • Mensen met een medische beperking van voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen

Het register hoeft niet compleet te zijn. Als u denkt dat iemand binnen een doelgroep past maar niet in het register staat, dan kunt u dit laten controleren door UWV.

Waaruit bestaat de doelgroep volgens de Quotumwet?

 • Arbeidsbeperkten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Wajongers met arbeidsvermogen
 • Mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst)
 • Mensen met een Wiw-baan/ ID-baan
 • Mensen met een medische beperking van voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen

Houdt de Quotumregeling ook rekening met de mensen uit de doelgroep die ik al in dienst heb?
Er wordt inderdaad rekening gehouden met personen uit de doelgroep die reeds bij de werkgever in dienst zijn. 1-1-2013 was de peildatum voor dit project. Aan de hand hiervan is vervolgens de banenafspraak opgesteld met als doelstelling dat er 125.000 extra banen gerealiseerd moeten worden. Dienstverbanden voor 1-1-2013 tellen daarom niet mee als ‘extra banen’ voor deze banenafspraak, aangezien dit geen nieuwe banen zijn. Wanneer de banenafspraak niet is gehaald en de quotumregeling in werking treedt, wordt er gekeken of werkgevers (individueel) voldoen aan het quotumpercentage. Dienstverbanden van voor 1-1-2013 kunnen dan wel mee tellen voor uw individuele werkgevers quotumpercentage.

Gaat het geld van de mogelijke heffingen rechtstreeks naar de schatkist van de overheid?
Het geld gaat niet rechtstreeks naar de schatkist van de overheid. De heffingen worden gestort in het Arbeidsongeschiktheidsfonds waaruit regelingen, uitkeringen en re-intregratietrajecten worden betaald.

Is er compensatie mogelijk om extra kosten en risico’s te dekken die dit project met zich mee brengt?
Er zijn een paar middelen die de gemeenten en UWV kunnen inzetten om werkgevers te ondersteunen. Het gaat hier onder andere om:

 • Proefplaatsing
 • Loonkostensubsidie (financiële compensatie)
 • Loondispensatie (financiële compensatie)
 • No-risk polis (financiële compensatie bij ziekte)
 • Begeleiding of jobcoach (ter plaatse)
 • Werkvoorziening (aanpassing van de werkplek)