Handhaving

Misschien vraagt u zich af hoe de Belastingdienst en de Rijksoverheid de Participatiewet en de Quotumwet gaan handhaven. Waar gaat de overheid op letten? En op welke momenten kunt u hier nieuws over verwachten?

Op woensdag 13 juni maakte staatssecretaris Klijnsma bekend dat de quotumregeling voorlopig van tafel is. Dit naar aanleiding van een één-meting van UWV waaruit bleek dat de markt- en de overheidssector vooropliepen op de banenafspraak. De verwachting is dat er in 2017 opnieuw een meting zal plaatsvinden. Indien uit deze meting blijkt dat de markt- en overheidssector niet de tussentijdse doelstelling gaan halen, dan treedt de quotumheffing mogelijk in werking.